Detta är en sida där jag prövar webbtekniker som jag lärt mig. Sedan 2002 har jag undervisat i objektorienterad programmering med hjälp av Java och Lejos på gymnasiet. 2012 började jag lära mig JavaScript, HTML5 och CSS3. Året därpå började jag lära mig PHP och SQL.

Jag arbetar för att min kod ska bli lätt att underhålla. Denna sida ska i förlängningen följa rådande webbstandarder, så långt det är möjligt. Jag har en del kvar att lära vad gäller detta.

För tillfället läser jag kurser i webbutveckling på Blekinge tekniska högskola. Här finns mitt examinationsprojektet på den första kursen htmlphp.

Nedan följer korta kommentarer om innehållet under de av flikarna som inte har ett självbeskrivande innehåll.

Kurser i Lerum

2013 börjar jag undervisa i gymnasieskolans kurs Webbutveckling 1. Här finns en sidan för denna kurs med allt kursmateriel.

Det finns också länkar till andra kurshemsidor. Vilka länkar det är beror på vad jag undervisar i för tillfället.

Data

Under denna flik handlar det om programmering och webbteknik. Det finns information om hur jag har undervisat i objektorienterad programering, m.h.a. JAVA, sedan jag började på Lerums gymnasium.

Det står kortfattat om mitt arbete med JavaScript och PHP, samt länkar och lästips för den som vill lära sig mer.

Matematik

Under matematik finns ett demonstrationsprogram för enhetscirkeln. Programmet är skrivet i JavaScript och använder en canvas istället för Scalable Vector Graphics (SVG).

Här har ett självrättande test för bråkräkning börjat växa fram. För att få ett stort och flexibelt test tänker jag ta hjälp av en databas och SQL.