Jag håller på att lära mig att göra vackra och funktionella hemsidor , där det som inte syns också är vackert. Till det som inte syns hör html-, css- och javascript-koden. Mitt mål är också att mina webbsidor ska följa gällande standarder i största möjliga utsträckning.

Nedan är tanken att det ska växa fram någon form av lärobok för gymnasieskolans kurs webbteknik 1. Kursen ingår i ämnet webbutveckling och är obligatorisk på Teknikprogrammets inriktning informations och medieteknik. Rådande webbstandarder kommer att följas. Alla varianter på hur man får göra kommer inte att redovisas, enbart en delmängd. Men används denna delmängd kommer standarder att följas.

Webbstandarder

Idag finns det ingen webbstandard som är som en lag som måste efterlevas. De flesta webbsidor som finns följer inte rådande standarder. Bland fördelarna med att följa rådande webbstandarder är.

  1. Sidor laddas ner snabbare.
  2. Sidor visas som det är tänkt.
  3. Sidan blir tillgänglig för fler, t.ex. för personer som ser dåligt, och på olika plattformar: mobiltelefoner, surfplattor, m.m.
  4. Sökmotorer kan indexera sidan på ett bra sätt.
  5. Koden blir lättare att underhålla.
  6. Sidan kan visas på äldre, moderna och framtida webbläsare.

De viktigaste webbstandarderna publiceras av The World Wide Web Consortium (W3C). Men många andra organisationer publicerar också standarder. Det är omöjligt att följa samtliga standarder, då en del motsäger andra. Men standarder bör följas så långt det är möjligt.

Specialtecken

Då internet var nytt var det svårt att skriva t.ex. de svenska bokstäverna å, ä och ö. Det officiella språket var engelska, så de tecken som används av engelsmän var lättillgängliga. Idag kan Unicode användas för att skriva nästa alla tecken som används i världen. Det finns flera teckenuppsättningar i Unicode. Den som rekomenderas för webben är UTF-8. För att skriva ett å kan man istället för att trycka på bokstaven på tangentbordet skriva &#229;. Detta ska man dock inte göra. De flesta tecken ska enligt standarder skrivas som de ser ut direkt i texten. Då blir texten lättare att läsa och därmed lättare att underhålla. Det är enbart ett fåtal tecken som får skrivas med kod. Dessa är <, >, &, " samt en mängd dolda tecken. De viktigaste redovisas i tabellen nedan.

Teckenkoder som får användas enligt standarder.
teckenteckenkoddecimal numerisk kodbeskrivning
<&lt;&#60;används i HTML
>&gt;&#62;används i HTML
&&amp;&#38;används i HTML
"&quot;&#34;används i HTML
fast mellanslag&nbsp;&#160;undvik radbrytning
mjukt mellanslag&shy;&#173;radbrytning tillåtet, blir ett bindestreck
zero-width space&;&#8203;radbrytning tillåtet, blir inget bindestreck
hårt bindestreck?&;&#8209;bindestreck men radbrytning ej tillåtet
&;&#8260;divisionstecken

Fler koder för specialtecken på hemsidor.

Ännu fler koder.

Länkar

Webbutveckling - guider

W3Schools Online Web Tutorials

Mozilla Developer Network

Riktlinjer för webbutveckling, standarder, o.d.

Vägledning för webbutveckling

World Wide Web Consortium (W3C)

The W3C Markup Validation Service

Web Accessibility Initiative (WAI)

Web Content Accessigility Guidelines (WCAIG) 2.0

Scalable Vector Graphics (SCG) specification at W3C

CSS

Scalable and Modular Architecture for CSS

Böcker

Web Standards - Mastering HTML5, CSS3, and XML, Sikos, Leslie F., Ph.D, Apress 2011, ISBN-13:987-1-4302-4041-9