Sedan 2002 har jag använt Lejos, som ett alternativ till det vanliga Java, för att undervisa i objektorienterad programmering. Lejos är Java för Lego Mindstorms. Det finns två versioner av Lego Mindstorms. Den senaste heter NXT, se bilden till vänster. Den äldre heter RCX, se bilden till höger. En tredje version ( EV3 ) kommer hösten 2013.

bild nxt bild rcx

Länkar

Lejos

Lejos API m.m.