Jag har som mål att göra denna hemsida utan att upprepa samma kod alltför mycket. Därtill att sidan ska vara lätt att underhålla. Det ska också var lätt att lägga till nytt material. Om jag gjort denna sida statisk med enbart html-filer och en css-fil, skulle jag t.ex. behövt upprepa koden för menyerna som finns på alla sidor.

En lösning skulle vara att använda iframe-element, men det skulle innebära att man inte kan lägga in bokmärken på de olika sidorna. Bara huvudsidan rikardkarlsson.com/index.html skulle gå att lägga in som bokmärke. Detta känns inte som en bra lösning. På en liten sida kanske det inte gör så mycket, men på en liten större sida gör det att det blir svårt att hitta tillbaka. Därtill säger standarden, läs W3C, att det inte är en bra lösning.

Med php och den globala vektorn GET, går det att göra en hemsida utan att upprepa samma kod en massa gånger. När hemsidan växer ännu mer blir det väldigt många filer som ska inkluderas. Lösningen på detta blir att använda en databas. I mitt fall blir det MySQL, men jag är inte där riktigt ännu.

Länkar

php.net finns manual och mycket mer.

phpTheRightWay.com kan man läsa om hur koden bör skrivas så att den kan läsas av andra.

Här kan man läsa om fem goda vanor, som man bör praktisera då man skriver php.

herongyang.com finns tutorials som täcker mycket.