Fysik 1

Teknikprogrammet TE2A, B och C, hösten 2014, Lerums gymnasium

Filmer för Ergo 1

11 Kärnfysik

11.1 Atomkärnan

Film 3: Atomkärnans beteckningar

11.2 Krafter och energi i atomkärnan

11.3 Enkla kärnreaktioner

Film 4: Kärnreaktioner och massenergi

Film 5: Massa per nukleon

Film 6: Frigjord energi

11.4 Mer om radioaktivitet

Film 7: Alfasönderfall

Film 8: Betaminus-sönderfall

Film 9: Betaplus-sönderfall

11.5 Halveringstid

Film 1: Sönderfallslagen ur halveringstiden

Film 2: Aktivitetlagen

11.6 Fission av tunga kärnor

11.7 Fusion av lätta kärnor

11.8 Biologiska verkningar