Fysik 1

Teknikprogrammet TE2A, B och C, hösten 2014, Lerums gymnasium

Planering TE2C

Mån18/1111.5 Halveringstid
Film 1: Sönderfallslagen ur halveringstiden
Film 2: Aktivitetlagen
Mån18/11Grupp 1. Laboration halveringstid.
I Vklass finns: laborationsinstruktion, laborationsmanual, rapportmall, bedömningsmall för rapport
Tis19/11820 - 940 Grupp 2. Laboration halveringstid.
I Vklass finns: laborationsinstruktion, laborationsmanual, rapportmall, bedömningsmall för rapport
Tis19/111205 - 1305 Alla. Efterarbete laboration.
Ons20/11med Bo.
Mån25/11Buffertdag skriv laborationsrapport. Skriv ut i 4 exemplar t.ex. i studiestugan.
Tis26/11820 - 940 HELKLASS. Rapport inlämnas in i 4 exemplar och bedöms i grupp
Tis26/111205 - 1305 Alla. 11.1 Atomkärnan
Film 3: Atomkärnans beteckningar
11.2 Krafter och energi i atomkärnan
Ons27/11med Bo
Mån2/1211.3 Enkla kärnreaktioner
Film 4: Kärnreaktioner och massenergi
Film 5: Massa per nukleon
Film 6: Frigjord energi
Mån2/12Grupp 2. Laboration halveringstjocklek. Instruktion finns i Vklass. Förbered dig gärna före laborationen.
Tis3/12820 - 940 Grupp 1. Laboration halveringstjocklek. Instruktion finns i Vklass. Förbered dig gärna före laborationen.
Tis3/121140 - 1240 Läxförhör kap 10, 11.1, 2, 3, 5
11.4 Mer om radioaktivitet
Film 7: Alfasönderfall
Film 8: Betaminus-sönderfall
Film 9: Betaplus-sönderfall
Ons4/12med Bo
Mån9/1211.4 igen
Mån9/12Grupp 2. Laboration atomen
Tis10/1211.6 Fission av tunga kärnor
11.7 Fusion av lätta kärnor
11.8 Biologiska verkningar????
Tis10/12kap 12
Repetition av kap 10 och 11
Ons11/12NP ma 3c. INGEN LEKTION med Bo
Mån16/12Repetition av kap 10 och 11
Mån16/12Repetition av kap 10 och 11
Tis17/12820 - 940 PROV på kap 10 och 11
Tis17/121140-1240 kap 12
Ons18/12INGEN lektion med Bo