Fysik 2

Teknikprogrammet TE2A, B och C, 2014, Lerums gymnasium

Planering TE2A, B och C

uppgifter s 47 - 50: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25
Mån27/1Stående vågor
Ljud i blåsinstrument och stränginstrument.
sid 34 - 39
film: Ljud
film: Stående longitudinella vågor
kontrollfrågor sid 45
uppgifter sid 51: E: 27b, 29, 31, 34
C: 30, 33
TE2AB
Må 3/2
TE2C
Ti 4/2
Ultraljud, dopplereffekt
(film: passage av ljudvallen, för den som är intresserad)
Diagram hörselområde för människa och hund
och ljudintensitet.
sid 40 - 45 resterande kontrollfrågor sid 45
uppgifter sid 51: E: 36,
C: 39
Diskutera fysik sid 52: 2
TE2AB
Ti 4/2
TE2C
To 6/2
Reflektion och brytning sid (57), 58 - 62
E: Reflektionslagen, Fermats princip, Brytningsindex, och räkna med brytningslagen då båda vinklarna är kända
C: Räkna med brytningslagen okända vinklar
Kontrollfrågor sid 68: E: 1 - 12, 20, 21
C: 22
Uppgifter sid 86: 5, 7, 8, 9
TE2AB
Må 17/2
TE2C
Ti 18/2
Dito
TE2AB
Ti 18/2
TE2C
To 20/2
repetition av kapitel 1 och 2.1
Diskutera fysik sid 52: 1, 3, 4, 5, 6
Resonera fysik sid 52: 1, 2, 3, 4(bra), 5(bra)
Uppskatta fysik sid 53: C: 1, 4,
Testa dig i fysik sid 54: E: 1, 2, 3, 4, 6
C: 5, 7, 8 (film med lösning på ett snarlikt problem)
TE2AB
Ti 25/2
TE2C
Ti 25/2
PROV på kap 1 och 2.1 (s. 58 - 62)
Egenhändigt handskriven A4, läsbar utan hjälpmedel, är tillåten.
TE2AB
Må 3/3
TE2C
To 27/3
Totalreflektion sid 63 - 64, (65 - 66)
E: Teori och praktik kring totalreflektion
C: Räkna på totalreflektion
Kontrollfrågor sid 68: E: 13 - 15, 17 - 19
C: 23
Uppgifter sid 86: E: 14 C: 16
TE2AB
Ti 4/3
TE2C
Ti 4/3
kap 2.2 dubbelspalt
sid 69 - 72
Exempel: 5 (typtal)
Kontrollfrågor sid 81: E: 1 - 8
Uppgifter sid 88: E: 17, 18
TE2AB
Må 10/3
TE2C
To 6/3
kap 2.2 gitter
sid 72 - 75
Exempel: 6
Kontrollfrågor sid 81: E: 9 - 11, 17 - 19
C: 20
Uppgifter sid 88: E: 20
C: 22, 23
TE2AB
Ti 11/3
TE2C
Ti 11/3
C: Tunna skickt m.m. sid 77 - 78, 80
Varför är himlen blå?
Exempel 7 och 8 för C
Kontrollfrågor sid 81: E: 12, (13, 14), 15 C:16
TE2AB
Må 17/3
TE2C
To 13/3
kap 2.3 Det elektromagnetiska spektet sid 82 - 84
Bild elektromagnetisk spektrum
Kontrollfrågor sid 84: E: 1 - 6
Uppgifter sid 89: E: 25
TE2AB
Ti 18/3
TE2C
Ti 18/3
Bohrs atommodell
Bohrs atommodell
Bohrs atommodell för väte
(Energinivå diagram för väte)
Balmerserien
Mer Bohrs atommodell
Stimulerad emission
sid 95 - 101
Kontrollfrågor sid 101: E: alla
Uppgifter sid 131: 3
TE2AB
Ti 25/3
TE2C
To 20/3
Emission och absorption sid 102 - 105, 107 (C: 106)
Spektrum: kontinuerligt, emission och absortption
Fraunhoferlinjer i solspektret
Kontrollfrågor sid 108: E: 1 - 5, 8 - 10
Uppgifter sid 131: 9, 11, 12
TE2AB
Må 31/3
TE2C
Ti 25/3 & To 27/3
Repetition
På lektionen görs följande uppgifter: 2.14 (sid88), 2.21, 3.06a ( sid 131), 3.09ac och 3.12a
Diskutera fysik sid 89 - 90: E:6, 12(BRA)
C: 2, 4, 7, 8, 9(BRA), 11
Resonera fysik sid 90 - 91: E: 1, 2, 4(BRA), 6(BRA), 7(BRA)
C: 5
Uppskatta fysik sid 91: E: 1(BRA)
Testa dig i fysik sid 92: E: 1 - 6, D: 7
C: 8 - 10
Hemlaborationer sid 93: Takhöjden (BRA)
TE2AB
Ti 1/4
TE2C
Ti 1/4
PROV på kap 2, 3.1 och 3.2
Egenhändigt handskriven A4, läsbar utan hjälpmedel, är tillåten.
TE2AB
Må 7/4
TE2C
To 3/4
Fotoelektrisk effekt sid 109 - 114
Experientet för att bestämma Plancks konstant (sid 112 - 114) är viktigt.
Kontrollfrågor sid 117: 1 - 6, 9, 10
Uppgifter sid 132: 15, 17
TE2AB
Ti 8/4
TE2C
ti 8/4
Buffert
TE2AB
Ti 22/4
TE2C
To 10/4
Fotonens rörelsemängd sid 118 - 119
Kontrollfrågor sid 119: 1 - 3 Partiklar eller vågor? sid 120 - 121
Film: är ljus en våg eller partikel? Och elektornen?
Kontrollfrågor sid 128: 1 - 3
Diskutera fysik sid 134: 12
Uppgifter sid 133: 21
TE2AB
Må 28/4
TE2C
ti 22/4, to 24/4
Repetition
kap 2
Diskutera fysik sid 89 - 90: E:6, 12(BRA)
C: 2, 4, 7, 8, 9(BRA), 11
Resonera fysik sid 90 - 91: E: 1, 2, 4(BRA), 6(BRA), 7(BRA)
C: 5
Uppskatta fysik sid 91: E: 1(BRA)
Testa dig i fysik sid 92: E: 1 - 6, D: 7
C: 8 - 10
Hemlaborationer sid 93: Takhöjden (BRA)
Viktigast för E:
 • reflektionslagen sid 58
 • brytningsindex och brytningslagen sid 60, kunna räkna t.ex. exempel 4
 • totalreflektion sid 63 - 64, exempel 4
 • spektrum i prisma sid 65 och figuren på sidan 66 (regnbågens färger)
 • Koherenta vågkällor sid 69
 • Interferens i dubbelspalt och i gitter sid 70 - 73. Kunna räkna t.ex. exempel 5. Varför blir det ljusa prickar på en skärm ...?
 • (Blått ljus sprids mer än rött ljus av luften små molekyler, sid 78.)
 • Elektromagnetiska spektret, figuren sid 82.

kap 3
Diskutera fysik sid 134: E 1, 2, 12
C: 4, 9, 10, 11
Resonera fysik sid 134: E: 1, 2, 3 bra, 6, 7, (om du hinner 5, 8)
(Testa dig i fysik sid 137: 1 - 5, 8)
Viktigast för E:
 • Bohrs atommodell inklusive postulaten, sid 95 - 97
 • Kvanthypotesen, sid 96 (längst upp), W=hf. Kunna räkna också.
 • Bohrs atommodell för väte, längst ner på sidan 97
 • Fraunhoferlinjer i solspektret, sid 95.
 • Emissionsspektrum och absorptionsspektrum kopplat till Bohrs atommodell, sid 102 - 105. Två laborationer med gitterspektrometern.
 • Fotoelektrisk effekt, sid 109 - 111. Kunna räkna med Einsteins fotoelektriska formel sid 110 t.ex. exempel 7. Gränsfrekvens sid 110.
 • Fotonens rörelsemängd, sid 118. Mest kunna räkna med formeln p = h / λ.
 • Comptoneffekt, sid 120. Vad är det? Ej räkna.
 • de Broglie-våglängd för partiklar med massa, sid 121. Kunna räkna med formeln λ = h / p.
 • Vilka experiment påvisar att ljus är en partikel? Vilka experiment påvisar att ljus är en våg?

bra uppgifter för E: 2.14 (sid88), 2.21, 3.06a ( sid 131), 3.09ac, 3.12a, 3.15
TE2AB
Ti 29/4
TE2C
Ti 29/4
PROV på kap 2 - 3 eller 3.3 - 3.5
Egenhändigt handskriven A4, läsbar utan hjälpmedel, är tillåten.
TE2AB
Må 5/5
TE2C
Ti 6/5
Kap 4.2 Kast, sid 142 - 147 (3 lekt.)
Introduktion med stencil i vklass
Viktigast för E
 • Rörelseformlerna, sid 142
 • Vågrät kast inklusive exempel 3, sid 143. Hastigheten delas upp i x- och y-led.
 • Sneda kast sid 144. Hastigheten delas upp i x- och y-komposant. I x-led är hastigheten konstant. I y-led är det samma rörelseformler som på sid 142.
 • Exempel 4, sid 145
Kontrollfrågor, sid 147: 1 - 7
Uppgifter, sid 168: E: 5, 10, 12
TE2AB
Ti 6/5
TE2C
To 8/5
Dito
TE2AB
Må 12/5
TE2C
Ti13/5
Dito
TE2AB
Ti 13/5
TE2C
To 15/5
Dito
TE2AB
Må 19/5
TE2C
Ti 20/5
Dito
TE2AB
Ti 20/5
TE2C
To 22/5
Kap 4.3 Cirkelrörelse, sid 148 - 159 (3 lekt.)
Viktigast för E
 • sid 148, första halvan översiktligt.
 • Formeln för centripetalacceleration, sid 150
 • Exempel 6, sid 151
 • Formlerna v=... och a=..., sid 152
 • VIKTIGT! Newtons andra lag F = ma, sid 152
 • Formeln för kraftresultant (i boken resultantkraft), sid 153. (lektion 1 hit)
 • Exempel 8, sid 153
 • Exempel 11, sid 155. (lektion 2 hit)
C:
 • Härledning av formeln för centripetalacceleration, sid 148 - 149
 • Exempel 9, konstgjord gravitation i rymden.
 • Exempel 12, sid 156
 • Exempel 14, sid 158
Kontrollfrågor, sid 159,
E: 1 - 4 (efter lektion 1)
C: 5 (efter lektion 2)
Uppgifter, sid 170
E: 15bra, 16, 17, 20, 22 (lekt 1)
C: 24 (lekt 2), 25, 26 (lekt 3)
TE2AB
Må 26/5
-Dito
TE2AB
Ti 27/5
TE2C
Ti 27/5
Dito
TE2AB
Må 2/6
TE2C
Ti 3/6
Repetition kap 1
TE2AB
Ti 3/6
TE2C
To 5/6
Repetition kap 2 och 3
TE2AB
Må 9/6
TE2C
Må 9/6
Ny dag Gemensamt PROV NA och TE på kap 1 - 4, kl 820 - 1200
Hjälpmedel: formelsamling och miniräknare
TE2AB
Ti 10/6
TE2C
Ti 10/6
Prov åter ????? eller i Vklass före midsommar.