Programmering 1

Teknikprogrammet TE3A och B, våren 2014, Lerums gymnasium

Programering 1

Här kommer en del kursmaterial att finnas för kursen programmering 1 för TE3A och B. Resterande material finns på Vklass.

Möjliga kursupplägg

Krav: "Ett av de valda språken ska ha tillgång till mångsidiga objektorienterade standardbibliotek." (källa: kursplan, centralt innehåll, punkt 1)

Java

Java i BlueJ. Det bästa sättet för en välmotiverad elev att lära sig objektorienterad programmering.

PHP (och Javascript)

Göra hemsidor med PHP. PHP har stöd för objektorienterad programmering. Det blir en naturlig fortsättning på kursen Webbutveckling 1. Javascript kan också användas. Det har dock inget vackert stöd för objektorienterad programmering.

Det är möjligt att göra applikationer i webbläsaren, som t.ex. ritprogram, ordbehandlingsprogram, och enklare spel.

Unity med C#

Unity är en spelmotor som kan användas för att göra avancerade spel i 3D-miljö. Inlärningströskeln är hög. Programmering sker i C#, som har stöd för objektorienterad programmering. Unity är utvecklat för att användas då man utvecklar spel, inte för att vara en pedagogisk undervisningsmiljö.

Lejos

Lejos är en bantad version av Java för Lego Mindstorms. Har stöd för objektorienterad programmering. Statiska fält används dock flitigt i Biblioteken. Lite svårare att debugga än Java i BlueJ.

Annat?!

I framtiden kanske applikationer för mobila enheter.