Programmering 1

Teknikprogrammet TE3A och B, våren 2014, Lerums gymnasium

Uppgifter

Du kommer att lära dig att programmera objektorienterat i C# med hjälp av Unity. Gör allt i den ordning som står i menyn. Du kommer att behöva gå tillbaka till sådant du gjort tidigare och titta på det igen. Du antas vara nybörjare i Unity och i C#. Om du saknar något, så säg till din lärare.

Övningarna görs i följande ordning:

  1. 010 Installera Unity
  2. 011 Unity settings code formatting
  3. 020 Unity editor
  4. 030 Roll a ball
  5. 040 eller 050 Space shooter - Har du inte gjort den så hoppar du över denna uppgift.
  6. 400 Rock Paper Scissors if
  7. 402 Rock Paper Scissors GUI
  8. 404 Dice GUI
  9. 406 Lucky Seven
  10. 060 Pansarvagn