Programmering 1

Teknikprogrammet TE3A och B, våren 2014, Lerums gymnasium

Space shooter tutorial

Gör denna eller nästa uppgift. I den här uppgiften är det fokus på programmeringen och att du ska förstå koden du skriver. Du tvingas skriva en del kod efter eget huvud. I den alternativa uppgiften ser spelet snyggare ut.

Samtiliga länkar för denna tutorial.

Titta på den första filmen och gör på egen hand samtidigt. Här lär man sig att flytta rymdskeppet åt höger och vänster.

Titta på andra delen och gör på egen hand samtidigt. Här lär man sig att få rymdskeppet att dyka upp till vänster om det åker ur bild till höger och tvärt om.

Titta på tredje delen och gör på egen hand samtidigt. Rymdskeppet får en textur med färg. En projektil tillverkas och får en textur med färg. Scenen belyses.

Titta på fjärde delen och gör på egen hand. Här ges några ledtrådar så att man kan implementerar projektilen som åker iväg när man tycker på mellanslag. Projektilen förstörs då den åker ur bild. Lösning fås i nästa film.

Titta på femte delen och gör på egen hand. Projektilen görs till en prefab. Varje gång som mellanslag trycks ned skjuts en projektil iväg. Utmaning ges på slutet av filmen. Projektilen skjuts inte iväg från skeppet då skeppet har flyttats från sin startposition. Lös detta. Lösning ges i nästa film.

Titta på sjätte delen och gör på egen hand. Projektilen skjuts iväg från skeppet. Först från skeppets centrum, senare från dess yta.

Titta på sjunde delen och gör på egen hand. I filmen ges en utmaning och ett antal tips. Gör en röd fiende av en sfär. Fienden ska dyka upp lite ovanför skärmen på en slumpmässig x-position. Fienden ska röra sig nedåt (y) med en slumpmässigt vald hastighet. När fienden når under skärmen ska den flyttas upp ovanför skärmen. Fienden får återigen en slumpmässigt vald hastighet och x-position. Lösningen ges i nästa film.

Titta på åttonde delen och gör på egen hand. Målet är att fienden ska försvinna då den blir träffad av en kula, och att rymdskeppet ska försvinna om det träffas av fienden. Det är ännu bättre om det kommer en ny fiende, med slumpad x-position och hastighet, då en blir träffad av en kula. För att kunna lösa detta ges rymdskeppet, fienden och kulan colliders. Klicka Component > Physics > Rigidbody > välj en som passar komponentens form. Tips: se till att rymdskeppet, fienden och kulan har samma z-koordinat, så att de kolliderar med varandra och inte bara åker förbi varandra utan att kollidera.

Titta på nionde delen och gör på egen hand. Poäng och liv implementeras och visas. Rymdskeppet göms i en sekund då det träffas av fienden, för att sedan visas igen. Då liven är slut tas rymdskeppet bort.