Programmering 1

Teknikprogrammet TE3A och B, våren 2014, Lerums gymnasium

Unity tutorial - Space shooter

En annan variant av Space shooter. Följ instruktionerna i filmerna. Gör samtidigt som du tittar.

Titta på film 1 - 5 och följ instruktionerna, samtidigt som du tittar.

Titta på film 6 - 16 och följ instruktionerna. Be din lärare förklara C#-koden om det behövs.

Titta på film 17 och följ instruktionerna.

Film 14 - Audio

Audio Source > Play On Awake