Webbutveckling 1

Informations och medieteknik, Teknikprogrammet, läsåret 2013-14, Lerums gymnasium

Länkar

De vanligaste HTML-elementen

De vanligaste CSS-konstruktionerna

Style exempel på dbwebb, testa själv.

Webbutveckling - guider

W3Schools Online Web Tutorials

Mozilla Developer Network

Färger

Color scheme designer

Riktlinjer för webbutveckling, standarder, o.d.

Vägledning för webbutveckling

World Wide Web Consortium (W3C)

The W3C Markup Validation Service

Web Accessibility Initiative (WAI)

Web Content Accessigility Guidelines (WCAIG) 2.0

Scalable Vector Graphics (SCG) specification at W3C

Överkurs

CSS

Jag försöker att använda mig av Scalable and Modular Architecture for CSS (SMACSS) för att få bra struktur på min css, så att den blir lätt att läsa och underhålla samt lätt att återanvända på andra webbplatser.