Clicker

Applikationen kan användas för att läraren och klassen ska få snabb feedback i klassrummet om eleverna har förstått.

Läraren ställer en fråga med flera svarsalternativ. Eleverna väljer sedan svarsalternativ på hemsidan. Läraren kan se och visa ett diagram över hur elevernas svar fördelas över de olika svarsalternativen. Därtill kan läraren se en tabell med med eleverna fördelade på de olika svarsalternativen.

Läraren behöver en inloggning, men det behöver inte eleverna.

e-post: karlsson.rikard@gmail.com

e-post: rikard.karlsson@stenungsund.se